cursusaanbod: opties basis of uitgebreid op 29 juni en op 27 juli en abonnementskorting indien gewenst

Geachte,

  • opzet van de cursus
  • – gegevens en aanbod

opzet van de cursus: de reden achter het initiatief rond dit tijdstip terug optiecursussen in te richten ligt in het feit dat ik, dat kan op redelijk korte termijn gebeuren, een behoorlijke daling van de beursindexen verwacht. Het is dus geen slecht idee af te schermen met geschreven opties.

Optiekennis is trouwens een handige kennis die zowel defensief als offensief ook in andere beurssituaties met succes, kan gebruikt worden. Dat beurstransacties ook risico met zich meebrengen nemen we er bij. Wie geen risico aankan/aandurft heeft op de beurs niets te zoeken wat niet maakt dat kennis niet handig zou zijn. Eerst komt de kennis, daarna het gebruik.

Gegevens: Ik richt op zaterdag 29 juni en op zaterdag 27 juli een basiscursus in telkens van 09u00 tot 11u30 met omstreeks 10u00 een 15-tal min pauze.

Wie na de basiscursus overweegt een uitgebreide cursus te volgen daar maak ik bij voorkeur in onderling overleg een afspraak mee wat data en prijs betreft. Die uitgebreide cursus daar besteden we dan 3 tot 4 zaterdag-of zondag voor-of namiddagen aan van telkens ongeveer 2 uur.

De prijs voor de basiscursus is 70 Euro. Dat bedrag mag gestort worden op BE 89 9731 1452 3385 De prijs voor een uitgebreide cursus bedraagt 250 Euro maar dan wel met data en prijs samen af te spreken.

BIC ARSPBE22 van Edwin Vandamme BV Zandbergstraat 60 Kortrijk 8500

De storting geldt als inschrijving, gelieve Uw contactgegevens te vermelden

Het skype adres is : edwin.vandamme1

Mijn tf nr is: 0470453647 (aarzel niet me te contacteren: ik geef U de gevraagde info vrijblijvend zonder enig aandringen want ik richt me bij voorkeur op leergierige beleggers, al dan niet gevorderd)

Mijn email is: info@technischesignalen.com

Aanbod:

  • Na een cursus stopt het niet: wie me, onbeperkt in de tijd, achteraf nog vragen wenst te stellen kan me steeds contacteren. Ik reken daar niks extra’s voor aan zolang het vlot op te lossen vragen betreft. Meer uitgebreide vragen waar opzoekingswerk, veel tijd in steekt daar maken we prijsafspraak over. Mijn betrachting is steeds beleggers, potentieel sterk ge├»nteresseerde beleggers te blijven bijstaan.
  • Aanbod abonnementen: Voor abt 2 (optieschaakbord) en abt3 (opties in combinatie met aandelen bedraagt de basisprijs zoals vermeld op mijn site 480 Euro per jaar) Ik vraag bij uitzondering een sterk verlaagde prijs van 250 Euro per jaar voor wie de basiscursus dan wel een uitgebreide cursus volgt, het is trouwens mogelijk voor de uitgebreide cursus eigen wensen te integreren. Een complete service.
  • – signalen worden bij opening en bij sluiting van een transactie uitsluitend per sms gegeven. Elk week-end ontvangt U een totaal transactie overzicht via de mail.
  • Bij het aangaan van het abonnement breng ik de prijs van de basiscursus zijnde 70 Euro in mindering wat de prijs voor het eerste jaar op 180 (250 min 70) brengt

Hoogachtend: Edwin vandamme vandamme.ed@skynet.be of info@technischesignalen.com gsm: 0470453647