Nieuw semester TA groepen

Beste beleggers,

Op 1 juli is voor de TA groepen een nieuw semester gestart. De eerste groep werd in 1998 op vraag van cursisten – sterk in technische analyse geïnteresseerde beleggers, door mij opgericht. De vraag bleef en op korte tijd richtte ik nog 3 groepen op. 26 jaar na de eerste groep bestaan de groepen nog steeds. In heb bewust niet gekozen voor beleggingsclubs. Het staat elkeen volledig vrij de info die ik regelmatig stuur al dan niet en naar eigen goeddunken te gebruiken. Naast de info die ik stuur zijn er maandelijks een 4-tal skype sessies waar iedereen vrij kan aan deelnemen. We bespreken er de toestand van de markten, opportuniteiten, een aantal interessante aandelen … Ik ben ook altijd bereikbaar voor vragen allerhande. Vragen algemeen, vragen over technische analyse … Vragen waar ikzelf het antwoord niet op ken worden voorgelegd in de groepen. In 2017 nam ik de beleggingsdienst Technische Signalen over. Beleggers die in de TA-groepen zitten krijgen een stevige korting op de abonnementsprijzen. Wat me tenslotte vreugdevol stemt is dat er zeer weinig verloop is in de groepen. Mensen die aansluiten blijven nagenoeg allemaal aangesloten en dat meestal vele jaren. De prijs per semester bedraagt 65 Euro en voor bestaande leden verhoog ik de prijs niet. Die 65 Euro is dus al vele jaren van toepassing. Ben je belegger: geïnteresseerd in economie, daadwerkelijk geïnteresseerd in de beurs en zie je de voordelen in, heb je noodzaak aan een groep waar je altijd terecht kan … Behalve die 65 Euro voor het 2de semester van dit jaar riskeer je niets.

Edwin Vandamme : vandamme.ed@skynet.be of info@technischesignalen.com                   tf nr 0470453647