Presentaties

  • Presentaties kunnen het algemene vakgebied van de technische analyse beslaan.
  • bij opties richten we ons op de basisbegrippen, de Griekse parameters, de curve van Gauss en een aantal toepassingen.
  • Naar wens van de klant laagdrempelig of meer gevorderd.
  • Presentaties kunnen een specifieke tak of onderwerp, een grondige analyse van een indicator, een meer uitgebreide uitleg over subjectieve (grafieklezen) of objectieve analyse (indicatoren en oscillatoren) omvatten. Een combinatie van subjectieve en objectieve analyse is eveneens mogelijk.
  • Presentaties kunnen specifiek gericht zijn op een aantal mogelijkheden van schermopbouw. Dergelijke applicaties zijn handig om vlot op korte tijd een waarde te analyseren.
  • Bij elke presentatie wordt de prijs bepaald in samenspraak met de klant.
  • Presentaties worden voor een groep gegeven of individueel.
  • Zijn er vragen achteraf dan mag men me altijd contacteren.