olie (87.54 usd) en stijgend

In de oliegrafiek op weekbasis is er een stijgende trend: de horizontale weerstandszones op 80 en op 87 werden doorbroken. Meest belangrijk is de steunzone op 80. Daar ligt een lange volumeweerstandssteunzone. Opwaarts reken ik op een doel van net onder 94 met daarboven de gap in de zone 80.

Het spreekt voor zich dat ik bij het straight aandelenabt (185 Euro per jaar of 120 Euro per semester) en in het abt “opties met aandelen gecombineerd – 480 Euro per jaar of 280 per semester) olieaandelen heb opgenomen. Bij het aangaan van een abt is de eerste maand gratis: na die maand kun je beslissen of je al dan niet mee instapt.