Disclaimer

Aansprakelijkheid

De gepubliceerde informatie is samengesteld met veel zorg en gebaseerd op jarenlange ervaring. De beurzen zijn altijd in zekere zin onvoorspelbaar. Daarnaast zijn de gegevens op de site en in de mailing aan veroudering onderhevig. Daar wij geen enkele invloed hebben op wanneer u een door ons geschreven stuk tekst leest en wanneer u er iets mee gaat doen, sterker nog, “wat” u met de gegevens gaat doen, is het duidelijk dat uw acties ook uw verantwoordelijkheid zijn.

U handelt op eigen risico. Edwin Vandamme bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen die gerealiseerd worden op basis van de informatie die gepubliceerd wordt.

Het analyseren van economische waarden / koersen is geen absolute wetenschap. De geschreven content is dan ook geheel vrijblijvend en u blijft de eindverantwoordelijke voor de beslissingen die u neemt. De schrijver(s) die de content leveren / maken en de eigenaar van de site kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die op welke wijze ook ontstaan.

Dit houdt ook in dat een schade, ontstaan doordat een bericht bijvoorbeeld niet ontvangen is, nooit verhaald kan worden op Edwin Vandamme bv of contentleveranciers. U blijft zelf altijd de belegger en u moet handelen. De service kan u daarin tot steun zijn, maar u bent en blijft de enige persoon die met betrekking tot uw vermogen handelingsbekwaam is.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Beleggen in aandelen of derivaten houdt  risico’s in. Behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

 

Betrouwbaarheid informatie

De informatie die Edwin Vandamme bv publiceert, steunt op betrouwbare bronnen maar de juistheid ervan kan in geen geval gegarandeerd worden. Het kan gebeuren dat bepaalde informatie u niet tijdig bereikt door technische storingen. De website kan onbereikbaar zijn, u krijgt onze emails niet of te laat,… Voorgaande opsomming is illustratief en zeker niet beperkend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die u realiseert naar aanleiding van een dergelijke storing. De content die we publiceren is gebaseerd op (koers)gegevens van derden en, naar wij menen, betrouwbaar. Echter, ondanks ingebouwde controles, kunnen zich onjuistheden bevinden in cijfers en gegevens. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verkeerde informatie, evenmin voor ongunstige of onjuiste beslissingen genomen op basis van verkeerde informatie.

 

Wij zijn geen beleggingsadviseurs noch vermogensbeheerders

De informatie die Edwin Vandamme bv verstrekt, moet gezien worden als een richtlijn en persoonlijke mening. Ze mag niet gezien worden als puur beleggingsadvies. Wanneer we termen als adviseren, beursadvies, aandelentips, … gebruiken, moet dit tevens gezien worden als een persoonlijke mening en niet als een absolute waarheid. De beurs is in principe onvoorspelbaar en geen enkele mening mag als absolute waarheid gezien worden.

Edwin Vandamme bv probeert de kansen op succes te verhogen door een grondige analyse van de beschikbare informatie maar iedere prognose houdt een risico in. Wij zijn beleggers die u laten meelezen bij de acties die we ondernemen. We zijn geen beleggingsadviseurs of vermogensbeheerders en geven ons hier ook niet voor uit. De schrijvers en eigenaar(s) van de website behouden zich het recht voor om te handelen in de aanbevolen posities, zowel long als short. Wij ontvangen geen vergoedingen van brokers of andere partijen en zijn dus volledig onafhankelijk.

 

 

Abonneren op beurstips..