Analyse Heineken

30 oktober – Heineken (59,00 Euro – A’Dam – HEIA)

Na een sterke daling van de indexen zoals we die midden oktober hebben gehad is het meest interessant de focus te leggen op aandelen van sterke bedrijven waarvan de koers in een stijgende trend zit. Heineken hoort in dat rijtje thuis.

We nemen de week- en de daggrafiek.

In de weekgrafiek op logaritmische schaal is er een steunlijn onder de bodems van 31 januari en 8 augustus. Die steunlijn werd bereikt met de candle van 17 oktober. De candle is een hammer en dat is een sterk bodempatroon.

grafiek_heineken_weekgrafiek


Na deze candle is er een stijging begonnen die de dalende weerstandslijn over de toppen van 19 september en 10 oktober heeft doorbroken. Dit is een koopsignaal. De koers kan nu op lange termijn verder stijgen naar de evenwijdige weerstandslijn. Die lijn ligt op 68 Euro en ze verbindt de bodems van 22 juni ’12 en 28 juni ’13.  

Het beeld bij Heineken oogt goed. De koers ligt boven de gemiddelden en die gemiddelden stijgen. Het volume op 17 oktober was hoog. Bij een hammercandle duidt dergelijk volume er op dat de vraag hoog is. Directional movement is positief want de groene lijn ligt boven de rode. In de stochastics is er een koopsignaal. Het feit dat dit koopsignaal er komt terwijl de indicator boven de 50-grens ligt is positief.

In de daggrafiek (logaritmische schaalverdeling) is duidelijk merkbaar dat de doorbroken dalende weerstandslijn en de stijgende steunlijn een symmetrische driehoek vormen. De symmetrische driehoek is in dit geval een voortzettingspatroon want de weerstandslijn werd opwaarts doorbroken. De koers ligt boven de gemiddelden en die gemiddelden stijgen. Er is dus sprake van een stijgende trend.

grafiek_analyse_heineken_dag

De macd gaf recent een cross met de signaallijn en de indicator stijgt door de nullijn.

De directional movement is positief want de groene lijn ligt boven de rode. Dit betekent dat de kopers in meerderheid zijn.

De volatiliteitsgewogen volumeindicator, de demand index, stijgt door de nullijn en geeft een koopsignaal.

Concreet: Heineken mag gekocht worden aan de koers. Het doel vanuit een lange termijn visie ligt op 68. De stop houden we op de low van 24 oktober op 56.35. Deze low ligt vlak boven het 100-daags stijgend gemiddelde. Wordt dit gemiddelde neerwaarts doorbroken dan is dat een negatief signaal.

Ten opzichte van een koers van 59 ligt de stop 2.65 Euro lager. Het potentieel naar 68 bedraagt 9 Euro. De risico-rendementsratio bedraagt dus 9/2.65 = 3.40 wat hoog is.

Edwin Vandamme

Technisch analist