Analyse Natural gas

Natural Gas (2,66 Usd) en First Trust Ise Revere Natural Gas (FCG – NYSE – 11,01 Usd). 

Natural Gas:

In de weekgrafiek is er een dalende wig. De punt van de wig ligt op het niveau van de horizontale steunzone van augustus-september 2012. Van uit deze zone startte er destijds een forse hausse. Vandaar dat deze zone belangrijk is. De steunlijn van de wig verbindt de bodems van 2 en 30 januari. De weerstandslijn van de wig ligt over de toppen van 16 en 30 januari.

Een koopsignaal is er wanneer de koers uit de wig breekt. Dit betekent dat het hoogste punt van de weekcandle moet overschreden worden. Die koers ligt op 2.78. De koers kan bij een verdere daling nog tot in de punt van de wig dalen. Het laagste punt van de wig ligt op 2.43.

Bij een uitbraak ligt het doel op 3,35 bij de oorsprong van de wig. Vlak boven dit doel ligt een gap die nog moet gesloten worden. Vandaar dat het koersdoel niet op 3.35 maar op 3,40 – 3,48 gelegd wordt.

Het dalende volume is positief. De Vertical Horizontal filter (een indicator vergelijkbaar met de adx) divergeert positief.

natural_gas_weekgrafiek
Samengevat: Instappen bij gas bij een slotkoers gelijk of hoger dan 2,78 met als doel 3,35 en 3,40/3,48.

 

Opvallend is dat aandelen uit de sector een bodem vormen. Dat is een positief signaal want blijkbaar wordt er geanticipeerd op een stijging van de gasprijs.

 

First Trust Ise Revere Natural Gas (FCG – NYSE – 11,01 Usd)

Ik kies voor de tracker FCG. In die tracker zijn er 27 bedrijven vertegenwoordigd die actief zijn in de gassector.

Tussen de candles van 16 en 30 januari werd er een dubbele bodem gevormd. Het hoogste punt lag op 9,59. Dit niveau nemen we als stop. De weerstandslijn over de toppen van 19 december en 2 januari werd opwaarts doorbroken. Het volume lag bij de doorbraak hoog. Dit is een positief signaal.

Het koersdoel verwacht ik van uit een langere termijn oogpunt in de zone 14,4 tot 16 Usd. In deze zone ligt de dalende weerstandslijn die de toppen van 27 juni en 29 augustus verbindt. Nog op dit niveau ligt de horizontale weerstandszone van eind 2012 – begin 2013.

De macd geeft een koopsignaal. De lijnen in de dmi liggen te ver uit mekaar. Ook in tijd liggen de lijnen al te lang uit elkaar. Er mag dus een convergentie worden verwacht. De adx is overgekocht.

grafiek_fcg
In de daggrafiek van FCG was er op 3 februari een uitbraak met een break-out gap onder hoog volume. De macd heeft de weerstandslijn die de toppen van juni en november verbindt opwaarts doorbroken. Binnenkort kan de indicator door de nullijn stijgen. In de dmi is er een positieve kruising. De accumulatie-distributie plaatste een positieve divergentie. De indicator heeft de nullijn opwaarts doorbroken.

fcg_daggrafiek
Samengevat: FCG kopen aan de koers. De stop ligt op 9,59. Het doel ligt op 14,4 tot 16 Usd.

 

Edwin Vandamme

Technisch analist

————–

Het is mogelijk dat de richtlijnen ivm deze analyse intussen gewijzigd zijn.
Abonnees van ‘Technische Signalen’ ontvangen hierover updates.