Analyse AXA

AXA (19,17 Euro – Parijs – ticker: CS) – 5 sept

Bij AXA is er op maandbasis op logaritmische schaal een stijgend trendkanaal. De bodemlijn ligt onder de lows van juli ’12 en augustus ’14. De evenwijdige weerstandslijn verbindt de toppen van september ’12 en december ’13. Onder de bodems van april ’13 en januari ’14 loopt een scherper stijgende weerstandslijn die meerdere raakpunten kent. Die scherpe lijn werd in februari neerwaarts doorbroken maar de regel zegt dat dergelijke lijnen weer teruggetest worden.

Kijken we naar de cross met de weerstandslijn van het kanaal dan ligt deze op een niveau van 26. 26 is dus het lange termijn doel. Daar is een voorwaarde aan gekoppeld: de koers moet boven de high van de candle van januari ’14 sluiten vooraleer er meer zekerheid komt betreffende het doel op 26. Die high ligt op 20.64.

Positief is dat binnen het brede kanaal de dalende weerstandslijn over de toppen van januari en juni opwaarts werd doorbroken. Dit is een koopsignaal dat bevestigd wordt door een koopsignaal in de stochastics. De gemiddelden zijn ook stijgend en het 20-maand gemiddelde geeft een golden-cross met het 100-maands gemiddelde. De stop houden we op 17,03 op de low van de candle van juli ’14.

 analyse_maandgrafiek_axa

In de weekgrafiek zijn er een paar interessante positieve signalen. Op dit timeframe geeft de macd een koopsignaal. De indicator stijgt en hij breekt door de nullijn. De groene en de rode lijn in de dmi gaven midden augustus een positieve cross. De krachten van de kopers primeren dus op die van de verkopers.

De koers ligt boven het 9-, het 20- en het 50-weeks gemiddelde en die gemiddelden buigen om naar boven. Het 100-weeks is nog steeds stijgend. AXA zit dus duidelijk in een stijgende trend.

De doorbraak van de weerstandslijn over de toppen van 21 februari tot 08 augustus is dan ook een koopsignaal. Dit koopsignaal is sterk omdat de doorbroken weerstandslijn meerdere raakpunten telt. Des te meer raakpunten een lijn heeft, des te krachtiger het signaal van een doorbraak. De lijn onder de bodems van 19 april en 14 maart is het eerste koersdoel. Die lijn ligt met 20.90 ongeveer op het niveau vermeld in de maandgrafiek (top van de candle van januari).

Negatief is dat de stijging van de afgelopen vier weken gebeurt bij dalend volume. Dit wijst er op dat er mogelijks een hertest komt van de doorbroken weerstandslijn. Dit zou dan een kans zijn om goedkoper te kopen dan aan de huidige koers.

analyse_weekgrafiek_axa

In de daggrafiek is het een positief signaal dat de koersstijging van 03 september er kwam onder een hoog volume. De koers ligt boven de gemiddelden die stijgen en onder de lows van augustus kan er een stijgende steunlijn getrokken worden. De macd is stijgend en in de dmi ligt de groene lijn boven de rode lijn.

 koersanalyse_daggrafiek_axa

 AXA mag dus gekocht worden met als eerste doel de zone 20.64/20.90. Boven deze zone kan de koers naar het lange termijn doel op 26. De stop leggen we op 17.03.

Eénmaal boven de eerste doelzone mag de stop opgetrokken worden naar 18.20 omdat op dit niveau in de daggrafiek een dubbele top ligt tussen 03 juli en 04 augustus. Het aandeel noteert ook in de VS en er noteren opties en turbo’s op het aandeel.

Edwin Vandamme

Technisch analist