Analyse CAF

Morgan Stanley China A Share Fund (26.66 Usd – NYSE – CAF) – 27 november.

CAF is een tracker die in hoofdzaak belegd in de Chinese A-shares. De evolutie van CAF (eerste maandgrafiek) is nagenoeg gelijklopend aan die van de Shanghai Composite Index (tweede maandgrafiek).

maandgrafiek_caf_tracker maandgrafiek_shanghai_composite_index


In de maandgrafiek op logaritmische schaal werd de dalende weerstandslijn over de toppen van juni ’09 en februari ’13 opwaarts doorbroken. Met deze doorbraak komt de koers boven de maandgemiddelden te liggen. Het 9-, het 20- en het 50- maands gemiddelde geven een golden-cross. De macd is eind augustus al door de nullijn gestegen. In de dmi is de groene lijn einde juni boven de rode lijn komen te liggen. De kopers zijn dus in de meerderheid.

In de weekgrafiek werd de weerstandslijn over de toppen van 8 februari en 13 december opwaarts doorbroken. De doorbraak kwam er begin augustus en de lijn werd in oktober getest. Er werd midden oktober een hammer gezet en sindsdien is de trend stijgend.

weekgrafiek_morgan_stanley_china_fund_tracker

De huidige weekcandle doorbreekt de top van 5 september. Op de bodem van mei ligt een sterke horizontale steunzone. De hoogte tussen de top van 5 september en de bodem van mei bedraagt 5 Usd. Zetten we deze hoogte uit bij de top van 5 september dan bekomen we een koersdoel van 31 Usd. Met dit koersdoel zal de top van november 2010 opnieuw bereikt worden. De koers ligt in de weekgrafiek boven de gemiddelden. Die gemiddelden stijgen. Er is dus sprake van een stijgende trend. De macd is sterk want hij geeft een koopsignaal terwijl hij boven de nullijn ligt. In de dmi kwam er midden november een koopsignaal.

Ook in de daggrafiek is de trend stijgend. We kunnen een stijgende lijn leggen onder de bodems van 16 oktober, 7 en 20 november. De koers ligt boven de stijgende gemiddelden. De macd is stijgend en ligt boven de nullijn. De dmi is positief want de groene lijn ligt boven de rode lijn.

daggrafiek_morgan_stanley_china_fund

Het koersverloop bij CAF is zowel op maand-, week- en dagbasis positief.

Concreet: We plaatsen een kooplimiet op de steunlijn op 25. De reden om de limiet op dit niveau te plaatsen ligt in het feit dat de gap van 21 november mogelijks gesloten wordt. De stop leggen we op 23.90 omdat er op dit niveau een dubbele bodem ligt tussen 28 augustus en 22 september. Het eerste doel ligt op 31. Stijgt de Chinese index later verder dan kan het koersdoel wellicht verhoogd worden.

Edwin Vandamme

Technisch analist