Daimler

Daimler (53.10 Euro – Xetra) staat in de weekgrafiek op het punt door de dalende weerstandslijn te breken. Deze lijn loopt min of meer evenwijdig met het 100-weeks gemiddelde. Dit ligt op 54.07. Een hogere slotkoers geeft een koopsignaal. Of de koers zo hoog geraakt valt te bezien maar de belangrijkste volumeweerstand ligt pas op 65. Het 200-weeks gemiddelde ligt als doel op 58.8. Het 50-weeks kan gebruikt worden als stop. Het ligt op 50.03. In de 2de grafiek ligt op dagbasis het 987-Fibo gemiddelde op 58. Dit gemiddelde vormt na een diepe daling heel vaak een weerstand. Vandaar dat ik eerder 58 als doel zou gebruiken ipv 65.