Dax

De voorbije paar weken waren de beurzen geen leuke plaats voor aandelenbezitters. Ik sluit uiteraard niet uit dat er in de zomermaanden nog zwakke perioden volgen. Daarna zou er met de voorverkiezingen in de VS (Trump heeft zich al kandidaat gesteld voor een 2de ambtstermijn) een betere periode kunnen volgen. Voor de korte termijn kom ik tot de conclusie dat doemdenkers beter voorzichtig zijn. De Dax is, met de economie die in Europa al vele maanden achteruit holt, een zwakke index geworden. Toch is niet alle hoop verloren. Van af de top van 03/05 startte er een daling tot 13/05. De retracement maakte meer dan 61.8% Fibo van de daling weer goed. Dat was bijgevolg een sterke impuls. Wanneer ik in het achterhoofd hou dat de aex met een 4de golf bezig is en er dus nog een daling als 5de golf moet volgen (doelzone 540/535) dan veronderstel ik dat er in de Dax een abc-correctie bezig is. De c naar beneden moet nog gezet worden. Een telling geeft aan dat mogelijks binnen de week de c-golf al zal gezet zijn. Een doel nabij het 61.8% Fibo niveau gemeten tussen de bodem van december en mei (11621.77) lijkt me aanvaardbaar. Van af die zone verwacht ik een stijging. Die stijging kan een hogere of een lagere top creëren. Komt het tot een hogere top dan kunnen we ons richten op de verborgen positieve divergentie in de rsi. Die geeft een doel van 12942.75.