Dollar index

De sterke daling van de Sp500 gisteren heeft zijn gevolgen voor de usd/euro. Op dagbasis heeft de dollar zijn stijgende korte termijn steunlijn doorbroken. Van af de top van oktober werd er eind januari een tweede lagere top gezet. De daling van de usd betekent een stijging van de Euro. Dit houdt in dat beleggingen in usd minder interessant zijn (de belegger maakt bij de omzetting naar Euro verlies op de munt). In de weekgrafiek is de daling alsnog veel minder uitgesproken. Zo lang de steun op 96 stand houdt blijft de kans dat er een opwaartse uitbraak komt. Het zal er van af hangen hoe sterk de correctie van de Sp500 wordt. Komt er een verdere daling dan is dat geen goed nieuws voor wie met usd beleggingen zit. Herstelt de Sp500 dan kan de usd weer stijgen.

Daggrafiek:

Weekgrafiek: