Dollar Index

De dollar index (98.76) blijft in stijgende lijn. De gemiddelden blijven stijgen. De steunlijn onder de bodems van september ’18 – juni ’19 loopt nagenoeg evenwijdig aan het 50-weeks gemiddelde. Di plus ligt hoger dan de adx, di min ligt lager dan de adx en de adx ligt hoger dan 20. de kracht om verder te stijgen blijft. De rsi ligt boven de middelste Bollinger. De macd ligt boven de nullijn. Het betekent dat beleggingen in usd nog steeds de voorkeur krijgen boven de Euro. 100/101 is haalbaar. Het 20- en het 50-weeks gemiddelde zijn interessant als stop.