Dollarindex

Onder de bodems van maart en september ligt de steunlijn van een stijgend kanaal. Samen met de dalende lijn over de toppen van augustus en oktober is er een symmetrische driehoek. Omdat dergelijke driehoek binnen een stijgende trend in de regel een continueringspatroon is mik ik op een uitbraak naar boven. Anders uitgedrukt: mijn vertrouwen in de Euro staat op een laag pitje. Ik heb liever Usd dan Euro en bij een aandelenkeuze geef ik de voorkeur aan Amerikaanse en Canadese bedrijven.