een ideetje om te volgen: Sanofi

Met de kwartaalgrafiek van Sanofi is er niets aan de hand. Sanofi (97.52 Euro) volgt sinds de bodem van maart 2018 een licht stijgende trend. Op dit zeer lange termijn frame liggen ook de indicatoren positief. Nieuwe hoogtepunten zijn niet uit te sluiten. (bovenste grafiek: kwartaalgrafiek, onderste grafiek: weekbasis). De weekgrafiek: daar heb ik vraagtekens bij. Komt de koers vlot boven de weerstandslijn van de vlag of wordt het nog een tijdje heen en weer slingeren? De indicatoren liggen in de weekgrafiek niet positief. Wel een leuk ideetje om te volgen want een aantal grotere, vooral VS-bedrijven, uit de sector gaven al een koopsignaal.