Encana: opvolgen ivm een mogelijke uitbraak

In de weekgrafiek van Encana (13.05 Usd) is er een stijgende rechthoekige driehoek. De rsi is positief. Hij ligt boven de middelste Bollinger. Di plus ligt boven di min en boven de adx. De rode di kan onder de adx dalen. Dat zou een extra positief signaal geven. De kans dat Encana verder stijgt en uitbreekt boven de horizontale lijn is groot. De horizontale ligt op 14.30. De projectie van de driehoek geeft een doel van 23 usd. Dat is niet uitgesloten maar rekening houdend met de volumezones (de horizontale blauwe lijnen) mag er sterke weerstand verwacht worden in de zone 16/17.5. Dat is altijd nog een potentieel tss 23 en 35%. De bodem van februari op 9.8 komt, voor wie de voorkeur geeft aan dit niveau, in aanmerking als stop. Dat komt omdat een daling onder dit niveau een lagere bodem zal geven.