Etf op zonne-energie

Een potentiële meervoudige bodem in de etf van de sector zonne-energie.

Bevestiging komt er boven de weerstandslijn van de rechthoekige driehoek.

tan