Heico

Heico (NYSE – 87.66 Usd – HEI) : een industrieel bedrijf gaf op 01 februari in de weekgrafiek een koopsignaal. De dalende trendlijn over de toppen van de abc-correctie werd opwaarts doorbroken. De koers ligt boven de stijgende gemiddelden. De stijgende weerstandslijn ligt op 92.50 en vormt het eerste koersdoel. Komt de koers hoger dan de lijn dan worden de toppen van september – oktober bij 94 usd de doelzone. Het is in een sterk klimaat niet uitgesloten dat die toppen doorbroken worden. De indicatoren zijn positief: di plus en adx liggen hoger dan 20, di min ligt lager, de rsi ligt boven de middellijn van de Bollinger, de macd geeft van uit een oververkochte zone een koopsignaal. Het 50-weeks gemiddelde ligt op 77.33 en komt in aanmerking als stop.