KBC: opwaartse uitbraak

De markten gaan er van uit dat er spoedig een einde komt aan de renteverhogingen en hebben daar in ruime mate op geanticipeerd. De ene financial is de andere niet, sommige bedrijven uit de sector zijn niet vooruit te branden. In dergelijke situaties is technische analyse een degelijk hulpmiddel. Een aandeel waar ik in het abonnement “combinatie aandelen-opties) een paar weken terug positie op innam is kbc (67.18 Euro). Bij het aandelenabonnement koos ik Aegon. Bij kbc was er drie weken terug een uitbraak uit een symmetrische driehoek. De koers ligt boven de stijgende weekgemiddelden. Een stelregel is dat lange candles voor de helft gevuld worden. Het midden van de candle van 10 maart ligt op 67.98. Daar ligt het eerste doel. De volgende halte ligt in de zone bij de toppen van februari-maart op 72/72.5. Hogere doelen zijn niet uitgesloten maar we wachten eerst het fed en het ecb rentebesluit af van morgen en overmorgen. Een stop houden we niet lager dan 63.88. Daar ligt het 20-weeks gemiddelde. Wie toch meer risico wil nemen kan het 50-weeks gebruiken. Dat ligt op 62.36.