Mag Silver (Toronto – 14.95 Cad)

Mag Silver behoort technisch tot de groep van middelmatig sterke aandelen. De dalende weerstandslijn is in de maandgrafiek opwaarts doorbroken. Hanteer ik een verticale telling dan bekom ik een doelzone van 19 tot 20 Cad. Een stop mag uiterlijk op 12.10 genomen worden. Wie dit potentieel risico te hoog vind kan het 9-maands gemiddelde gebruiken. Dit ligt op 13 Cad. De indicatoren zijn positief. Het valt op dat de macd aanstalten maakt door de nullijn te stijgen. Di min maakt aanstalten te dalen onder de adx. Krijgen we deze beide signalen dan geeft dat meer zekerheid.