Nasdaq 100

Eind oktober was er bij de Nas 100 (6613.27) een daling onder de steunlijn die de bodems van juni ’16 en april verbindt. Van af de toppen van eind augustus en begin oktober beschouwd kan de daling nog steeds een correctie zijn. Wanneer de dalende weerstandslijn opwaarts doorbroken wordt dan kan de doorbroken stijgende lijn getest worden. Die ligt op 7400. Een daling onder het 100-weeks gemiddelde (6428 op 07/12) zal tegelijk een daling onder de dalende steunlijn teweeg brengen. In dat geval moet er rekening gehouden worden met een meer uitgesproken daling.