On Balance Volume indicator

De onbalance volume indicator meet de koop- en verkoopdruk als een cumulatieve indicator die bij stijgende dagen het volume optelt en bij dalende dagen het volume aftrekt. De OBV werd ontwikkeld door Joe Granville en werd voor het eerst geïntroduceerd in zijn boek “New key to Stock Market Profits”.

 

Berekeningswijze

De OBV is zoals gezegd het gecumuleerd totaal van positief en negatief volume. Het volume voor een bepaalde dag is positief indien de slotkoers hoger is dan de vorige slotkoers. Indien de slotkoers lager is dan de vorige slotkoers dan wordt het volume als negatief beschouwd.

De OBV wordt dan als volgt berekend:

Slotkoers hoger dan vorige slotkoers:

Huidige OBV = vorige OBV + huidig volume

Slotkoers lager dan vorige slotkoers:

Huidige OBV= vorige OBV- huidig volume

Slotkoers gelijk aan vorige slotkoers:

Huidige OBV = vorige OBV

 

Interpretatie

De OBV zal stijgen als het volume bij stijgende dagen groter is dan het volume bij dalende dagen. De OBV zal dalen als het volume op dalende dagen groter is. Granville stelde tijdens zijn onderzoek vast dat volume vooruitloopt op de prijs.

Je mag dus verwachten dat de koersen zullen stijgen indien de OBV stijgt bij koersen die dalen of gelijk blijven. Indien de OBV daalt bij dalende of gelijkblijvende koersen mag je een daling van de koersen verwachten.

Er werd wel eens gezegd dat als de OBV stijgt, er ahw geld naar het aandeel vloeit.

De absolute waarde van de OBV is niet van belang. Het zijn eerder de karakteristieken van de OBV die van belang zijn zoals:

  • Is de OBV stijgend of dalend?
  • Stemt een stijging of daling van de OBV overeen met een stijging of daling van de koers?
  • Zijn er steun of weerstanden aanwezig.

 

Verder zijn er nog de divergenties waarbij de OBV in de tegenovergestelde richting evolueert van de koersen. We spreken van een positieve divergentie indien de OBV stijgt terwijl de koersen nog dalen of zijwaarts bewegen. Indien de OBV daalt terwijl de koersen nog stijgen of zijwaarts bewegen spreken we van een negatieve divergentie.

De OBV dient steeds met andere technieken van de technische analyse te worden gebruikt.

 

Praktisch voorbeeld: Bank of America

Steun: De OBV vormt een dubbele bodem waarna u ziet dat de koers eveneens een dubbele bodem vormt.

Dalende trend: De OBV vormt van in het begin een mooie dalende trend terwijl de koers in het begin nog wat aarzelend aan zijn daling begint om nadien duidelijke te versnellen.

voorbeeld_onbalancevolumeindicator

 

Positieve divergentie: Terwijl de koersen nog dalen heeft de OBV duidelijk een steunniveau gevonden, meer zelfs een vormt zich een positieve divergentie waarna de koers uit de startblokken schiet.

Stijgende trend: De stijgende trend in de OBV ondersteunt mooi de stijging in de koersen.

Negatieve divergentie: Terwijl de koersen nog stijgen heeft de OBV een lagere top gevormd en tekent er zich een negatieve divergentie af. De koers kent maar een beperkte terugval.

Weerstand: De OBV ondervindt duidelijk weerstand en maakt geen hogere toppen terwijl de koersen toch nog een hogere top neerzetten. Uiteindelijk wordt deze uitbraak niet ondersteund door volume en valt de koers terug om nadien verder zijwaarts te bewegen zoals de OBV.

 

R.C.