Philips 66

Philips 66 (PSX – 77.62 usd – Nyse) heeft van af de top van 9 maart meest waarschijnlijk een abc-correctie afgewerkt. We houden er rekening mee dat de dalende weerstandslijn over de toppen van maart – april kan doorbroken worden. De lijn ligt op 80.65. Bij een daadwerkelijke uitbraak is het niet uitgesloten dat de top van 9 maart op 90.59 wordt overschreden. Een potentieel doel ligt dan bij 92. Een stop ligt uiterlijk op het niveau van de slotkoers van 20 januari (75.39).