Quest Diagnostic – DGX -150 Usd – NYSE

Tussen de bodems van begin oktober en begin november is er positieve divergentie in de macd en in de dmi. De adx lag midden oktober nog aan de hoge kant maar daalt sindsdien. Dit is een signaal van een bodemvorming. De weerstandslijn over de toppen van september en november is doorbroken. De macd stijgt door de nullijn, de dmi kruist positief en de atr-lijn werd opwaarts doorbroken. Dit is een signaal in het wvs-systeem dat aan alle voorwaarden voldoet om van een koopsignaal te mogen spreken. In de weekgrafiek is er een golfstructuur die er op wijst dat de mogelijkheid op een lichte overschrijding van de top van september (154.94) niet kan uitgesloten worden? Het kanaal geeft een maximaal doel van 162/165.5. OP 152 is er een tussenliggende horizontale weerstandszone. We houden een stop aan op 136.5 (top van 21 mei).

Bovenaan de daggrafiek. Onderaan staat de weekgrafiek.