Sofina

Onzekere beurstijden maar ook in dergelijke periodes zijn er uitzonderingen op de regel. Ze zijn dun gezaaid maar ze zijn er wel. Sofina (175.60 Euro) staat klaar om een uitbraak te forceren boven de dalende weerstandslijn. Er is positieve divergentie in de rsi. Er is kans dat de macd een koopsignaal geeft op de nullijn. Di plus ligt boven di min. De adx ligt bij voorkeur hoger dan 20. Dit is niet het geval. De indicatoren beschouw ik als gematigd positief maar er is van kracht geen sprake. Kopen bij doorbraak van de weerstandslijn. Een stop naar voorkeur op de bodem van 16/08 (166 Euro) of de bodem van 28/12 (161.40).