Spy belangrijke korte termijn weerstand

In de weekgrafiek werd bij de spy (4529.2) midden maart de weerstandslijn van een dalende wig opwaarts doorbroken. Dit is de start van een opgaande golf die ons de komende maanden over de top van januari zal brengen (mijn doelzone ligt op 5000/5300/5500). De meest verre stop ligt op de steunlijn van de wig op 4039. Een sterk horizontale zone die eveneens in aanmerking komt als stop ligt op 4270.

Op korte termijn (onderste grafiek) werd tussen 2 en 9 februari een dubbele top gezet op 4581. Op 29 maart werd de top doorbroken. Ook de pitchfork was een stevige weerstand. Logisch dat de Spy terugviel. Met de zeer hoge macd en een min di die klaar staat de adx opwaarts te kruisen valt een terugval te verwachten. De atr-lijn die op 4422.7 ligt geeft steun. Daar onder ligt de top van 7 maart op 4323. Een bodem hoger dan dit niveau is een koopgelegenheid voor de volgende opgaande fase die er aan zit te komen. Wordt in die stijging de dubbele top van februari doorbroken dan is er weinig of geen hinder de top van januari te halen.

Kortom: op lange termijn is een opgaande golf gestart. Wordt in de te verwachten correctie op dagbasis het 4323 niveau niet neerwaarts doorbroken dan is dat positief. In de ta-groepen stel ik al heel lang dat een hele rits aandelen koopwaardig zijn. Uiteraard is het met de zeer hoge volatiliteit geen beurs voor angsthazen.