Volkswagen

De autosector is momenteel een relatief sterke sector. Volkswagen (VOW3 – Xetra – 151.64 Euro) heeft binnen die groep één van de meest sterke grafieken. Op 154 Euro ligt een sterke volume-weerstandszone. De koers ligt in een symmetrische driehoek. Een koers hoger dan 154 betekent ook een opwaartse uitbraak uit de driehoek. Zou de koers helemaal terug keren naar de bovenkant van het stijgend kanaal dan ligt het doel op 218. Dat is een potentieel van dik 40%. De bodem van 04 januari ligt op 134. Lager dan dat niveau zou ik de stop niet nemen. Dat is een potentieel verlies van dik 12%. Tegenover een mogelijke winst van 40% is de risico rendementsratio meer dan 3. Dat is een ratio die je niet zo vlug vind. In veel gevallen zijn we al tevreden met een ratio van 1,5 tot 2.