Warehouses De Pauw

WDP (industrieel vastgoed – Brussel – 28.66 Euro) gaf op dagbasis in het wvs-systeem een koopsignaal. Niveaus voor een stop liggen op 27.84 (de top van 11 maart) en op 27.10 (de bodem van 25 maart). Onder de bodems van 21 december en 28 januari ligt een eerder doorbroken weerstandslijn op 29.20. Wanneer die lijn opwaarts doorbroken wordt dan komt de koers in een stijgend kanaal. De weerstandslijn ligt op 31. De onderste grafiek is de weekgrafiek. In die grafiek ligt er een rechthoek met de bovenkant op 31 en de onderzijde op 26.70.