Wesdome Gold Mines

Bij Wesdome (WDO- 5.22 Cad- Toronto) bestaat de kans dat de dubbele top van februari – juni in de maandgrafiek doorbroken wordt. De lichamen van de candles van december ’13 en januari ’14 overlappen mekaar niet. De schaduwen doen dat wel. Dergelijke zones zijn hebben dezelfde implicaties als een gap. Bij een uitbraak ligt de doelzone bijgevolg op 6.17/6.31. Een minpunt is de negatieve divergentie in de rsi en de dmi. De divergenties betekenen niet dat de koers noodzakelijkerwijs moet dalen maar wanneer de divergentie blijft bij een hogere koers dan is er een toenemende kans op een daling. Hou daarom een stop aan. Rekening houdende met de volatiliteit mag die stop desgewenst ruim genomen worden.